butt p
butt_sh.png
butt_v.png

Педрада 27 березня 2015 року

27 березня   2015 року було проведено педагогічну раду –   з теми  «Про стан  роботи класних керівників   з питань виховання духовної культури особистості та створення умов для формування  в учнів власної світоглядної позиції»

Стан

усієї планети

залежить від рівня

духовності людей…

 

Мета педради:

  • Колегіальний пошук ефективних  форм оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності   як  ключового компонента професійного становлення педагога; 
  • Сприяння мотивації вчителя до самовдосконалення; створення позитивного  психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом  актуалізації установки вчителя на цінність самореалізації у своїй  професії в сучасних умовах;
  • Удосконаленнянавичоксамоаналізурезультатівроботи

Форма проведення: школа духовності

Питання для обговорення:

1. Підсумкивиховноїроботи  за 1 семестр 2014/2015 навчального року. Про стан  роботи класних керівників   з питань виховання духовної культури особистості та створення умов для формування  в учнів власної світоглядної позиції

Переверза С.М., педагог- організатор

2. Результати анкетування учнів 9 - 11 класів з питаньпрофесійного самовизначення

Карагуца Г.Ф., практичний  психолог

Терзієва  Л.В., соціальний педагог

3. Презентація проекту  «Модель роботишколи з питаньвиховання  духовної культури особистості » 

інтерактивнавправа «Коло ідей»

vФормування  патріотизму  у учнів як діяльна спрямованість волі, свідомості. почуттів Вчитель вищої категорії  старший вчитель Котлік  С.Д. 

vВиховання почуття патріотизму  засобами родинного виховання 

                                                           Вчитель вищої категорії вчитель-методист Грачиновська М.І. 

vФормування морально-духовної  життєво компетентної особистості шляхом впровадження активних засобів  і методів навчання

                                                                               Вчитель першої категорії  Смокова Т.П.

v Виховання  школяра як громадянина Украіни, національно свідомої толерантної особистості чере вміння жити разом

                                                                                  Вчитель вищої категорії  Жечкова О.П

vВиховання високої моральності у взаєминах  підлітків

                                                                               Вчитель першої категорії Мінова М.П.

vФормування морально-духовної життєво компетентної особистості шляхом підготовки професійного самовизначення

                                                                               Вчитель першої категорії Чапкіна  Н.П.

4. Рефлексія.  Крок від  творчості до  успіху.

 

 

 

 


1
 
odeszno

viddilosv
 
1