butt p
butt_sh.png
butt_v.png

Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та призначення відповідальних у 2019/2020 навчальному році

НАКАЗ

03.01.2020

№   1/О

Про організацію роботи з охорони

праці, безпеки життєдіяльності

та призначення відповідальних

у 2019/2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017р. № 1669, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в закладі, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:

1. Загальне керівництво охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці залишаю за собою.

2. Призначити вчителя Захисту Вітчизни Бічева Степана Федоровича відповідальним:

2.1. За організацію роботи з охорони праці, дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу;

2.2. За проведення вступного інструктажу.

3. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Македонську Стефаніду Іванівну відповідальною:

3.1. За дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу;

3.2. Проведення інструктажів з охоронипраці на робочому місці з учителями – предметниками, класними керівниками.

4. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Ракову Катерину Савівну відповідальною:

4.1. За дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки учнями та педагогамипочаткової школи;

4.2. Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з учителямипочаткової школи.

5. Призначити відповідальною за безпеку життєдіяльності учнів школи педагога – організатора Переверзу Софію Миколаївну

6. Призначити завгоспа школи Маламена Марата Георгійовича відповідальним:

6.1. За організацію роботи з охорони праці у закладі серед технічного персоналу.

6.2. За протипожежний захист закладу.

6.3. За збереження будівлі і споруд закладу.

6.4. За справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу.

6.5. За електробезпеку у приміщенні закладу.

6.6. За безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж закладу.

7. Призначити відповідальними за стан охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності

в кабінетах і приміщеннях:

         Кабінеті української мови та літератури № 1: Кирилову О. І.

         Кабінеті української мови та літератури № 2: Вітюк С.І.

   Кабінеті англійської мови: Жечкова М.П

   Кабінеті   болгарської мови: Далакову Г. І.

         Кабінеті інформатики № 1: Бабійчука О.М.

     Кабінеті інформатики № 2: Чапкіну Н. П.

     Кабінеті фізики: Кадієвського П.П.

         Кабінеті хімії: Смокову В. С

Кабінеті біології Ракову О.М.

Кабінеті географії: Мельниченко В. П.

Кабінеті історії: Мінову М.П.

Кабінеті математики: Жечкову О.П.

Кабінеті образотворчого мистецтва і музики : Терзієву Л.В.

Кабінеті обслуговуючій праці: Смокову Т.П.

Кабінеті психологічної служби: Караулан О.Д.

     Майстерні з дереву, майстерні з металу: Мартинова М. Ф.

Методичному кабінеті: Македонську С.І.

Бібліотеці: Желєву Д.М.

Спортивній залі : Черненко В. М, Куртєва С.М.

Актовій залі: Переверзу С.М.

Медичному пункті: Балабан В.Д.

Їдальні : Басову М.Д.

Приймальні: Далакову Н.О.

Котельні: Жечкова А.Г.

Технічних приміщеннях: Маламена М.Г.

в класних кімнатах:

1- А

Жечкову Ірину Федорівну

1- Б

Грачиновську Марію Іванівну

2-А

Котлік Світлану Дмитрівну

2- Б

Маламен Ганну Савелівну

3-А

Константинову Зінаїду Афанасівну

3-Б

Мушикову   Світлану Дмитрівну

4-А

Карагуцу Ганну Федорівну

4-Б

Переверзу Софію Миколаївну

5

Бічева Степана Федоровича

6

Жечкову Ольгу Петрівну

7

Мардар Аллу Михайлівну

7-Б

Степанову Тетяну Олександрівну

8-А

Терзієву Ляонору Василівну

8-Б

Мінову Марину Петрівну

9

Чапкіну Наталію Петрівну

10

Жечкову Тетяну Данилівну

11

Мельниченко Валентину Петрівну

     

8. Розподілити обов’язки з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного, виробничого процесів в 2019 – 2020 навчальному році наступним чином:

8.1. Жечкова Тетяна Данилівна – директор:

-       створює в навчальному закладі відповідно до Закону України «Про охорону праці » службу охорони праці та призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, визначає їх посадові обов’язки;

-       контролює організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у структурних підрозділах школи згідно з чинним законодавством і Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховному закладі;

-       заслуховує на засіданнях педагогічної ради, нарадах  звіти керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу, стану травматизму;

-       видає накази і розпорядження з питань охорони праці;

-       укладає колективний договір, угоду з охорони праці і забезпечує їх виконання;

-       повідомляє про груповий нещасний випадок або випадок з смертельним наслідком на виробництві і під час навчально-виховного процесу згідно з Положенням за підлеглістю начальника відділу освіти, технічного інспектора, прокуратуру;

-       організовує розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі відповідно до Положення;

-       здійснює постійний контроль з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму учнів і працівників;

-       несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу.

8.2.         Бічев Степан Федорович відповідальний за охорону праці:

-       контролює виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці;

-       бере участь у розслідуванні нещасних випадків;

-       проводить вступний інструктаж з усіма зарахованими на роботу до навчального закладу, а також інструктаж на робочому місці заступників директора та оформляє у відповідному журналі;

-       бере участь у розробці інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та контролює їх періодичний перегляд не рідше одного разу на три роки;

-       контролює організацію роботи по виконанню організаційно-технічних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці;

-        організовує навчання з охорони праці.

8.3.         Македонська Стефаніда Іванівна, Ракова Катерина Савіна - заступники директора школи з НВР:

-       організовують виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в класах, кабінетах;

-       контролюють наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм установлених чинним законодавством;

-       забезпечують у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р.;

-       беруть участь у  розробці і періодичному перегляді (не рідше ніж1 раз на 3 роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, контролюють своєчасне проведення інструктажів з учнями;

-       повідомляють про нещасний випадок директора школи;

-       беруть участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

8.4.         Переверза Софія Миколаївна – педагог-організатор:

-       здійснює контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживає необхідні заходи щодо їх поліпшення;

-       контролює діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення заходів: походів, подорожей, екскурсій;

-       проводить інструктаж класних керівників, керівників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2010р.

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу.

8.5.         Маламен Марат Георгійович – завідуючий господарством:

-       забезпечує експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм охорони праці та догляд за ними; складає акти про перевірку кріплення споруд;

-       забезпечує дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;

-       забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

-       забезпечує дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежить за наявністю та справністю засобів пожежегасіння;

-       організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювання рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

-       бере участь у розробці і періодичному перегляді інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт, бере участь у розробці колективної угоди з охорони праці;

-       проводить з технічним та обслуговуючим персоналом у підрозділі первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж з оформленням у журналі;

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

8.6.         Балабан Віра Дмитрівна медична сестра:

-       проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

-       здійснює заходи з охорони здоров’я дітей та працівників, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у школі;

-       під час прийому учнів на навчання організовує та контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров’я та інших документів;

-       проводить просвітницьку роботу з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

-       забезпечує медичне обслуговування під час проведення масових заходів;

-       організовує та контролює своєчасне щорічне проходження медичного огляду всіма працівниками в повному обсязі;

-       перевіряє наявність особових медичних книжок у працівників під час прийому їх на роботу, забезпечує зберігання та облік особових медичних книжок працівників;

-       веде поточну та звітну документацію;

-       здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання та придбання, поповнює аптечки відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;

-       постійно знаходься на своєму робочому місці та в готовності в разі необхідності надати першу медичну допомогу;

-       повідомляє директора про нещасний випадок, що стався, організовує надання першої допомоги потерпілому;

-       несе безпосередню відповідальність за охорону здоров’я учнів, працівників навчального закладу, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного та в робочих процесів, безпечний стан свого робочого місця, обладнання, тощо.

8.7.    Керівники гуртків, секцій, завідуючі кабінетами:

-       забезпечують належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяють учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;

-       проводять з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка;

-       проводять з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності;

-       несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

-       не допускають учнів до проведення занять чи роботи без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

8.8.        Класні керівники, класоводи та педагогічні працівники школи:

-       відповідають за безпечне проведення навчально-виховного та навчально-виробничих процесів;

-       проводять вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж учнів з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі, під час навчальних занять з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

-       несуть особисту відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів під час навчального процесу в урочній і позакласній роботі, під час проведення масових заходів та виконанні робіт в кабінеті;

-       інструктують учнів під час проведення позакласних заходів із реєстрацією в спеціальному журналі;

-       вживають необхідні заходи з виконання діючих правил і інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки, зі створення здорових і безпечних умов проведення занять та виконання робіт;

-       зупиняють проведення робіт чи занять зв’язаних з небезпекою для життя чи здоров’я, доповідають про це  директора;

-       ведуть профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

9. Бабійчуку О.М. розмістити цій наказ на сайті школи.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                       Т.Д.Жечкова


1
 
odeszno

viddilosv
 
1