Ознайомтесь з нашою історією!
Дізнайтесь про останні шкільні події!
Дізнайтесь докладніше про структуру школи!
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

НАКАЗ

03.01.2020

№   1/О

Про організацію роботи з охорони

праці, безпеки життєдіяльності

та призначення відповідальних

у 2019/2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017р. № 1669, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в закладі, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:

1. Загальне керівництво охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці залишаю за собою.

2. Призначити вчителя Захисту Вітчизни Бічева Степана Федоровича відповідальним:

2.1. За організацію роботи з охорони праці, дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу;

2.2. За проведення вступного інструктажу.

3. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Македонську Стефаніду Іванівну відповідальною:

3.1. За дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу;

3.2. Проведення інструктажів з охоронипраці на робочому місці з учителями – предметниками, класними керівниками.

4. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Ракову Катерину Савівну відповідальною:

4.1. За дотримання здоровихі безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежноїбезпеки учнями та педагогамипочаткової школи;

4.2. Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з учителямипочаткової школи.

5. Призначити відповідальною за безпеку життєдіяльності учнів школи педагога – організатора Переверзу Софію Миколаївну

6. Призначити завгоспа школи Маламена Марата Георгійовича відповідальним:

6.1. За організацію роботи з охорони праці у закладі серед технічного персоналу.

6.2. За протипожежний захист закладу.

6.3. За збереження будівлі і споруд закладу.

6.4. За справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу.

6.5. За електробезпеку у приміщенні закладу.

6.6. За безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж закладу.

7. Призначити відповідальними за стан охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності

в кабінетах і приміщеннях:

         Кабінеті української мови та літератури № 1: Кирилову О. І.

         Кабінеті української мови та літератури № 2: Вітюк С.І.

   Кабінеті англійської мови: Жечкова М.П

   Кабінеті   болгарської мови: Далакову Г. І.

         Кабінеті інформатики № 1: Бабійчука О.М.

     Кабінеті інформатики № 2: Чапкіну Н. П.

     Кабінеті фізики: Кадієвського П.П.

         Кабінеті хімії: Смокову В. С

Кабінеті біології Ракову О.М.

Кабінеті географії: Мельниченко В. П.

Кабінеті історії: Мінову М.П.

Кабінеті математики: Жечкову О.П.

Кабінеті образотворчого мистецтва і музики : Терзієву Л.В.

Кабінеті обслуговуючій праці: Смокову Т.П.

Кабінеті психологічної служби: Караулан О.Д.

     Майстерні з дереву, майстерні з металу: Мартинова М. Ф.

Методичному кабінеті: Македонську С.І.

Бібліотеці: Желєву Д.М.

Спортивній залі : Черненко В. М, Куртєва С.М.

Актовій залі: Переверзу С.М.

Медичному пункті: Балабан В.Д.

Їдальні : Басову М.Д.

Приймальні: Далакову Н.О.

Котельні: Жечкова А.Г.

Технічних приміщеннях: Маламена М.Г.

в класних кімнатах:

1- А

Жечкову Ірину Федорівну

1- Б

Грачиновську Марію Іванівну

2-А

Котлік Світлану Дмитрівну

2- Б

Маламен Ганну Савелівну

3-А

Константинову Зінаїду Афанасівну

3-Б

Мушикову   Світлану Дмитрівну

4-А

Карагуцу Ганну Федорівну

4-Б

Переверзу Софію Миколаївну

5

Бічева Степана Федоровича

6

Жечкову Ольгу Петрівну

7

Мардар Аллу Михайлівну

7-Б

Степанову Тетяну Олександрівну

8-А

Терзієву Ляонору Василівну

8-Б

Мінову Марину Петрівну

9

Чапкіну Наталію Петрівну

10

Жечкову Тетяну Данилівну

11

Мельниченко Валентину Петрівну

     

8. Розподілити обов’язки з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного, виробничого процесів в 2019 – 2020 навчальному році наступним чином:

8.1. Жечкова Тетяна Данилівна – директор:

-       створює в навчальному закладі відповідно до Закону України «Про охорону праці » службу охорони праці та призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, визначає їх посадові обов’язки;

-       контролює організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у структурних підрозділах школи згідно з чинним законодавством і Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховному закладі;

-       заслуховує на засіданнях педагогічної ради, нарадах  звіти керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу, стану травматизму;

-       видає накази і розпорядження з питань охорони праці;

-       укладає колективний договір, угоду з охорони праці і забезпечує їх виконання;

-       повідомляє про груповий нещасний випадок або випадок з смертельним наслідком на виробництві і під час навчально-виховного процесу згідно з Положенням за підлеглістю начальника відділу освіти, технічного інспектора, прокуратуру;

-       організовує розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі відповідно до Положення;

-       здійснює постійний контроль з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму учнів і працівників;

-       несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу.

8.2.         Бічев Степан Федорович відповідальний за охорону праці:

-       контролює виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці;

-       бере участь у розслідуванні нещасних випадків;

-       проводить вступний інструктаж з усіма зарахованими на роботу до навчального закладу, а також інструктаж на робочому місці заступників директора та оформляє у відповідному журналі;

-       бере участь у розробці інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та контролює їх періодичний перегляд не рідше одного разу на три роки;

-       контролює організацію роботи по виконанню організаційно-технічних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці;

-        організовує навчання з охорони праці.

8.3.         Македонська Стефаніда Іванівна, Ракова Катерина Савіна - заступники директора школи з НВР:

-       організовують виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в класах, кабінетах;

-       контролюють наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм установлених чинним законодавством;

-       забезпечують у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р.;

-       беруть участь у  розробці і періодичному перегляді (не рідше ніж1 раз на 3 роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, контролюють своєчасне проведення інструктажів з учнями;

-       повідомляють про нещасний випадок директора школи;

-       беруть участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

8.4.         Переверза Софія Миколаївна – педагог-організатор:

-       здійснює контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживає необхідні заходи щодо їх поліпшення;

-       контролює діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення заходів: походів, подорожей, екскурсій;

-       проводить інструктаж класних керівників, керівників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2010р.

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу.

8.5.         Маламен Марат Георгійович – завідуючий господарством:

-       забезпечує експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм охорони праці та догляд за ними; складає акти про перевірку кріплення споруд;

-       забезпечує дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;

-       забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

-       забезпечує дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежить за наявністю та справністю засобів пожежегасіння;

-       організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювання рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

-       бере участь у розробці і періодичному перегляді інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт, бере участь у розробці колективної угоди з охорони праці;

-       проводить з технічним та обслуговуючим персоналом у підрозділі первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж з оформленням у журналі;

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

8.6.         Балабан Віра Дмитрівна медична сестра:

-       проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

-       здійснює заходи з охорони здоров’я дітей та працівників, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у школі;

-       під час прийому учнів на навчання організовує та контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров’я та інших документів;

-       проводить просвітницьку роботу з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

-       забезпечує медичне обслуговування під час проведення масових заходів;

-       організовує та контролює своєчасне щорічне проходження медичного огляду всіма працівниками в повному обсязі;

-       перевіряє наявність особових медичних книжок у працівників під час прийому їх на роботу, забезпечує зберігання та облік особових медичних книжок працівників;

-       веде поточну та звітну документацію;

-       здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання та придбання, поповнює аптечки відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;

-       постійно знаходься на своєму робочому місці та в готовності в разі необхідності надати першу медичну допомогу;

-       повідомляє директора про нещасний випадок, що стався, організовує надання першої допомоги потерпілому;

-       несе безпосередню відповідальність за охорону здоров’я учнів, працівників навчального закладу, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного та в робочих процесів, безпечний стан свого робочого місця, обладнання, тощо.

8.7.    Керівники гуртків, секцій, завідуючі кабінетами:

-       забезпечують належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяють учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;

-       проводять з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка;

-       проводять з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності;

-       несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

-       не допускають учнів до проведення занять чи роботи без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

8.8.        Класні керівники, класоводи та педагогічні працівники школи:

-       відповідають за безпечне проведення навчально-виховного та навчально-виробничих процесів;

-       проводять вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж учнів з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі, під час навчальних занять з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

-       несуть особисту відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів під час навчального процесу в урочній і позакласній роботі, під час проведення масових заходів та виконанні робіт в кабінеті;

-       інструктують учнів під час проведення позакласних заходів із реєстрацією в спеціальному журналі;

-       вживають необхідні заходи з виконання діючих правил і інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки, зі створення здорових і безпечних умов проведення занять та виконання робіт;

-       зупиняють проведення робіт чи занять зв’язаних з небезпекою для життя чи здоров’я, доповідають про це  директора;

-       ведуть профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

9. Бабійчуку О.М. розмістити цій наказ на сайті школи.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                       Т.Д.Жечкова


Сховати форму коментарів

500 символів лишилось


1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

Погода

viddilosv

1

karag

gech