13 листопада

Природа – єдина книга,

всі сторінки якої мають глибокий зміст          

(Й.В.Гете)    

Опрацюйте урок за посиланням:Описи природи в романі "П'ятнадцятирічний капітан"  

Дуже цікаві факти

Чекаю на ваші роботи у понеділок

Письмовий твір-роздум за простим планом про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

https://drive.google.com/file/d/11MpxptyI-NtlbcLcXPSPY1o2pyyrDS5E/view?usp=sharing

Тема: Володимир Рутківський.

«Джури козака Швайки» («На козацьких островах»)

Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях.

  1. Знайомство з живим письменником https://www.youtube.com/watch?v=n1EHtgMXukE
  2. Прослухати аудіокнигу скорочено https://www.youtube.com/watch?v=oFkFoTtV1fI
  • Прочитати

КНИГА ПЕРША https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13789

Частина перша.

Втеча з рідного дому

СМЕРТЬ ГАФУРА-АГИ   с.1-3

  1. Складіть план прочитаного

Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.

Об’єкти комп’ютерної презентації.

https://youtu.be/3gVyX3Wenk8  опрацювати відео до уроку.

Виконати тестування на повторення матеріалу за початкову школуhttps://vseosvita.ua/test/start/mrd456

Тема: Фантастичні тварини

(опрацювати зміст підручника ст. 50 - 53) Прочитайте матеріал з теми.

Виконати практичне завдання:

Створіть зображення будь-якої фантастичної тварини, яка описана в підручнику, або придумати свою тварину (форма, колір)

Роботи розміщувати в Viber (0673751949), підписати – Прізвище Ім’я, клас.

Monday, the ninth of November

Classwork

1) Запишіть слова до словника та вивчіть назви предметів

Maths |mæθs|

German |ˈdʒɜːmən|

Geography |dʒɪˈɒɡrəfɪ|

History |ˈhɪst(ə)rɪ|

Science |ˈsaɪəns|

Craft |krɑːft| 

Art |ɑːt|

PE |pi:  i:|

IT |aɪ  ti:|

2) Прочитайте вправу №2, с.48

Прочитайте та перекладіть вправу №2, с.48 ( перші 2 абзаци )

 

Тема: Особиста гігієна
Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. Гігієна ротової порожнини. Особиста гігієна під час занять фізичною культурою та спортом.

Опрацювати зміст за пар.9 Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=0MPE4VFruWE&t=310s

https://www.youtube.com/watch?v=LLCNb6nGtOk

КЛАСНА РОБОТА

1) ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=yPjM351_YB8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE

2) ЗРОБИТИ ВІДПОВІДНИЙ ЗАПИС В РОБОЧОМУ ЗОШИТІ ЗА МАТЕРІАЛОМ ВІДЕОУРОКУ

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

УВАГА!!!!  РОБОТИ ВІДСИЛАТИ НЕ ТРЕБА !!!!!

 § 9,  №№ 377, 390.

Тема:Народни песни и приказки

1.Прочетете и направете  конспект
Думата фолклор (от английски folk - народи и lore - знание) се употребяват като синоним на народно творчество. Словесният фолклор е изкуство, което чрез словесни художествени образи представя материални и духовния живот на народа: неговата история, бит, труд, вярвания, стремежи. Фолклорни жанрове: пословици, гатанки, песни, приказки, анекдоти, вицове.
Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор.
„Стано ле мома хубава“ (ноти), песен на Иван Пановски от Борован
Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век. Най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни не са записани и са забравени. Песните възникват като вътрешна потребност на създателите – да дадат израз на своите приживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни – на големи празници, на нивата, край стана. Техни творци са хора с поетически и музикален талант – певци, гуслари, гайдари, калваджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти.
Видове
Разграничават се различни видове въз основа на няколко народни празника. Според времето, мястото и обстановката на изпълнение се обособяват обредни, трапезни, хороводни, седенкарски, жътварски и други. Според класификацията на известния събирач на народни песни Петър Динеков те биват обредни, митични, юнашки, хайдушки, исторически, социално-битови, балади, детски песни и залъгалки и съвременни народни песни. В зависимост от начина, по който се изгражда изпълнението, те се делят на епически, лирически и лироепически.
Митични песни
Митичните песни са едни от най-старите. Отразяват истини в човешкия мироглед за героизъм, мъжество/женственост, социално поведение, природни феномени, свръхестествени същества с човешки качества, но с нечовешки способности (например песента „Славки си рожба не трае“). Често срещани митични същества са слънцето, самодиви, русалки, орисници, змейове и лами, които влизат в различни взаимоотношения с българския човек или с героя.
Митичните песни съдържат както езически, така и юдео-християнски мотиви, наред с по-съвременни суеверия. 

  2.   Прочетете една приказка и запишете план към нея        Български народни приказки

 

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech