Monday, the twenty-first of December

Reading test

V I                                                    V II

 

The English Parks

       There are many parks in London and other cities and towns of England. The most famous London parks are Hyde Park, St. James and Green Park. In March and April they turn green with fresh grass and leaves in the trees. There are a lot of flowers there, too. English people like roses, daffodils and tulips very much. The rose is the symbol of England. The daffodil is the symbol of Wales.

       In Hyde Park people like to sit on the grass or to read books on the benches under the trees. They also like to visit a beautiful rose garden there and to go boating on the lake.

       In St. James Park you can sit by the lake and watch swans, geese, ducks and other birds which live there.

       Green Park is a quiet place where you can see a hedgehog or squirrels jumping in the tree.

 

1. Agree or disagree. Correct the wrong statements (по вариантам).

 1) There are not many parks in London.                         1) Hyde Park is situated in Cardiff.

 2) Green Park is situated in London.                               2) The rose is the symbol of England.

  3) The daffodil is the symbol of Scotland.                       3) There is no lake in Hyde Park.

  4) You can sit by the lake in St. James Park.                  4) Green Park is a quiet place.

 

2. Choose the correct item (для всех).

1) There are many parks in

a) Wales; b) London; c) England.

2) The text tells us about ___ London parks.

a) many;    b) three;     c) five

3. In ___ Park people can see birds

a) Hyde;     b) St. James;    c) Green

4. You can go boating in ___ Park

a) Hyde;     b) St. James;    c) Green

5. In St James Park you can

a) read books;     b) watch birds;    c) see squirrels.

6. There is a rose garden in ___ Park.

a) Hyde;     b) St. James;    c) Green

3. Ask 4 questions to the text

Wednesday, the sixteenth of December

Writing test

V II                                               V II

1. Complete the sentences with many/much

1) There are ___ cups on the table.                      1) There is ___ sugar in my tea.

2) I have ___ juice in the fridge.                            2) She has ___  bananas in her bag.

3) Mom drinks ___ coffee.                                     3) I eat ___ bread at lunch.

2. Open the brackets

1) Dad (to watch) football every week.                 1) My friend (to listen) to music at the moment.

2) They (to go) to the cinema yesterday.              2) He sometimes (to watch) cartoons.

3) Dan (to put on) a shirt now.                              3) I (to drink) milk last month.

3. Write question and negative forms of the sentences

1) He is taking off his jeans.                                 1) Mom ate pizza yesterday.

2) My friend drank lemonade last week.               2) She wears a uniform at school.

3) Mom cooks soup every week.                          3) Dad is pulling off his sweater.

4. Write about your

       Favourite food                                                favourite clothes

11 грудня

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

ЗАВДАННЯ 1. РОБОТА З ПРАВИЛАМИ

  • Розгорніть підручник на стор. 97 і прочитайте правила про написання голосних Е та И у словах, що не перевіряються наголосом.
  • Проговоріть ці правила, повторіть, доберіть приклади.

ЗАВДАННЯ 2. ПРАКТИКУМ

  • Вправа 248: виконайте завдання І та ІІІ.
  • Спишіть слова, вставте Е чи И, підкресліть ці о р ф о г р а м и.

Виконане завдання принесіть на урок за розкладом - 14 грудня.

11.12.20р.

Тема уроку: Сонячна система.

Повторити параграф 18

Переглянути відео до уроку https://www.youtube.com/watch?v=A4OLi0YX-tM

Цікаве про Сонячну систему https://www.youtube.com/watch?v=WscPVisi_bI

 https://www.youtube.com/watch?v=_LdfccRXuMM&t=24s

Скласти кроссворд про небесні тіла з 5 слів

КЛАСНА РОБОТА

1) Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8V4fB5Cgw&ab_channel=%D0%92%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95

2) ЗРОБИТИ В ЗОШИТІ КЛАСНУ РОБОТУ ЗА МАТЕРІАЛОМ ВІДЕОУРОКУ ( ДО 6 МИНУТИ)

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

УВАГА!!!!   РОБОТИ ВІДСИЛАТИ НЕ ТРЕБА !!!!!

ПРАЦЮЄМО ЗА ПІДРУЧНИКОМ  5 КЛАСУ ! ! !

§4, П. 28,

№№ 763, 765, 767.

 09 грудня

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Орфограма (практично)

 ЗАВДАННЯ 1. ПОВТОРЕННЯ ПРАВИЛ

  • Розгорніть підручник на стор. 97. Прочитайте правила про вимову та написання голосних звуків.
  • Повторіть правила про способи перевірки ненаголошених [е], [и]: змінити слово, щоб ненаголошений звук став наголошеним.
  • Прочитайте правила з таблиці: коли пишеться в словах [е], у яких випадках - [и]

 ЗАВДАННЯ 2. МОВНИЙ ПРАКТИКУМ

1.  Вправа 246. Спишіть слова, вставте букви е, и. У тих випадках, де це можливо, доберіть перевірні слова і запишіть їх через риску.

ЗРАЗОК: Степовий - сте́п

  2.  Вправа 247. Запишіть слова за групами відповідно до умови. Виконайте завдання ІІ.

3. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Підберіть до нього заголовок, визнач­те тип мовлення ( розповідь, опис, роздум), тему й основну думку. Спишіть, вставте пропущені букви, підкресліть їх.

Віт..р січе в обличчя. Нам..ло снігу — січневого снігу. Важкувато стало пташкам, що з..мують у нас. Але вони не дуже сумують. Ось, вес..ло щ…бечучи, хв..лясто прол..тіла зграйка жвавих щигли­ків, ч..жів і коноплянок. Помчали десь по лопухах чи б..різках по­снідати насіннячком.

А яке гарне д..р..вце горобини! Ч…рвоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. Це наші з…мові гості. Вони прил..тіли з да­лекої півночі, щоб тут п..р..бути зиму

(За О. Копиленком).

Письмові завдання запишіть у зошит і принесіть на урок за розкладом.

Тема: Художній шрифт. Шрифтова композиція. Буквиця.

(опрацювати зміст параграфа у підручнику ст. 67 - 69)

Практичне завдання: Створення буквиці або монограми із ініціалів.

(зразок дивись у підручнику або презентація, за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1t7X1VlgdPrF4xLXd0U2rIcATrPsxDXX-/view?usp=sharing

Роботи розміщувати в Viber (0673751949), підписати – Прізвище Ім’я, клас.

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech