Заняття 86

ТЕМА: УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Робота з таблицею:

Вчитель: ► Давай уважно роздивимося таблицю. Ознайомимося з правилами та  прикладами до них.

ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вимова приголосних звуків

Приклади

1) Дзвінкі звуки не втрачають дзвінкості в кінці складу й слова. Але: у словах перед глухим [к], [т] дзвінкі оглушуються

Стежка [стедка], хліб [хліб], кігті [кіхті], нігті [ніхті], вогко [вохко], дьогтю [д’охтю], легко [лехко];

2) Звуки [д'ж], [дз], [дз’] вимовляються злито

бджола [бджола]

3) Характерним для української мови є звук [г]

газета [газета]

4) [ґ] вживається в деяких запозичених словах і українських, давніх за походженням

ґрунт [ґрунт]

5) [ґ] і [г] — два різні звуки, які впливають на лексичне значення слова

гніт (утиск) — ґніт (у лампі, свічці); грати (на скрипці) — ґрати (залізні);

6) Звук [ф] вимовляється відповідно до свого зображення і не змішується з звукосполученням [ві]

телефон [телефон]

7) Звук [в] не оглушується і не переходить у [ф]. Цей звук вимовляється як [у]:

а) після голосних у кінці складів перед приголосним;

б) у кінці слова

давно [дауно'],

правда [пра'уда]

зробив [зробиу]

8) Усі приголосні перед [і] вимовляються або м’яко (ті, що можуть бути м’якими), або напівм’яко (шиплячі, губні, задньоязикові). Але: не пом’якшується перед [і] приголосний на межі слів, на межі складових частин слова

лід [лід], вітер [вітер]

син і дочка, педінститут

9) Шиплячі ([ж], [ч], [ш]) у кінці слова й складу вимовляються твердо, а також перед усіма голосними, крім [і]

ніч [ніч], чудо [чудо],

жито [жито]

Але: [шіст']

10) Звук [ц'] вимовляється м’яко в словах, що закінчуються на -ець; звук [ц] вимовляється твердо в кінці іншомовних слів та звуконаслідувальних словах

хлопець [хлопец']

палац [палац]

11) Звук [р] завжди твердий у кінці слова й складу

буквар [буквар] Виняток: Горький [гор'кий]

Уподібнення приголосних

 

12) У закінченнях дієслів унаслідок уподібнення звукосполучення [ться], [шся] вимовляється як [ц':а'], [с':а]

Усміхаються [усміхайуц':а]

Повертаєшся [повертайес':а]

13) Уподібнення за дзвінкістю: наступний дзвінкий приголосний одзвінчує попередній глухий приголосний. Увага! Це впливає на визначення кількості звуків і букв. Наприклад, у слові «отже» — [о'дже] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж] і переходить в африкату [дж]. Відповідно, кількість букв у цьому слові — 4, а звуків — 3

Футбол [фудбол]

14) Уподібнення за глухістю: наступний

глухий приголосний оглушує попередній дзвінкий приголосний. Префікс з- перед глухими [к], [п], [т], [ф], [х] вимовляється як [с], це закріпилося на письмі. У префіксах роз-, без-, через- [з] перед глухими переходить в [с]

зсушити [с:ушити] з+кинути = скинути безперечно — [беиспеире'чно]

15) Уподібнення за м’якістю:

ніжність [н'іжн'іс'т']

16) Складні випадки уподібнення:

-жся — [зса] (свистячий [с] впливає на шиплячий [ж])

-чся — [цса]

-шці — [сці]

-жці — [зці]

-чці; -тці — [ц:і]

-зж — [ж:]

-зч — [ніч]

-здж — [ждж]

-зш; — сш — [ні:]

-тч; — тш — [ч:]

розважся — [розвазса]

не скалічся — [не скаліцса]

ромашці — [ромасці]

мережці — [меире'зці]

квочці — [кво ц:і]

зжати — [ж:ати]

з чим — [ві]

з джурою — [жджу'ройу]

зарісши— [заріш:и]

братчик — [брач:ик]

 

Заняття 85

ТЕМА: УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

406259 1589003371

Вимова голосних

Звуки [а], [о], [і] в усіх позиціях вимовляються виразно і чітко.

У ненаголошеній позиції звук [е] наближається у вимові до [и], а [и] — до [е].

[веисна], [виешне′вий]

Ненаголошений [о] перед наголошеним складом з [у] та [і] може вимовлятися з незначним наближенням до [у]. У словах іншомовного походження такого наближення не відбувається.

[вода´], [додо′му]

[зоузуля], [поуріг]

Завдання №1:   Записати слово, вставляючи пропущену букву.

 Груд..нь, січ..нь, віт..р, тижд..нь, хлоп..ць.

 • Склади речення з утвореними словами.

 

Завдання №2:  Випиши слова з буквою и у ліву колонку, з буквою е — у праву:

      В…с…литися, хв…люватися, оп…нитися, справ…д­ливий, розп…тати, тр…мати, дал…чінь, дят…л, в…ршина.

 • Склади речення з деякими з цих слів.

Заняття 83 – 84

ТЕМА: ВИДІЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЗВУКІВ У СЛОВАХ: ПЕРШИЙ (ГОЛОСНИЙ), ОСТАННІЙ (ПРИГОЛОСНИЙ)

Вчитель

 • Знайди будь ласка слова, котрі розпочинаються на голосний звук.
 • Тепер знайди слова, котрі розпочинаються на приголосний звук.
 • Знайди слова, корті розпочинаються на голосний звук, а закінчуються на приголосний.
 • Знайди слова, котрі розпочинаються на приголосний звук, а закінчуються на голосний.

9Q9vBn xQiQ

 

Вчитель

 • Знайди будь ласка слова, котрі розпочинаються на голосний звук.
 • Тепер знайди слова, котрі розпочинаються на приголосний звук.
 • Знайди слова, корті розпочинаються на голосний звук, а закінчуються на приголосний.
 • Знайди слова, котрі розпочинаються на приголосний звук, а закінчуються на голосний.

c01011cb6a7d2d63c716a9893db90e7c

Заняття 80

ТЕМА: НАГОЛОС

Вчитель: – Сьогодні на занятті ми вивчимо, що ж таке наголос, вчитимемося визначати наголошений склад у словах.

В українській мові слова можуть мати наголос на будь-якому складі.

У слові один голосний звук і склад із цим звуком вимовляється з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. Решта голосних звуків і складів у слові – ненаголошені.

Наголос – виділення складу у слові посиленням голосу; значок над літерою, який указує на виділення звука в слові посиленням голосу.

1. Запис слів за абеткою

– Запиши слова в алфавітному порядку. Постав наголос.

 • Вишня, малина, абрикос, слива, огірок.

– Яке із записаних слів, на твою думку, «зайве»? Чому?

2. Робота з картками

– Зі слів кожного рядка склади речення і запиши їх. Над словами постав наголос.

Картка 1.

 • на, живемо, ми, Україні.
 • землю, дуже, любимо, свою.
 • ліс, весна, прийшла.

 Картка 2.

 • джмелі, гудуть, комахи, інші.
 • темна, насунула, хмара.
 • рясний, пішов, дощ.

Заняття 79

ТЕМА: СКЛАД

Вчитель: - Сьогодні на занятті будемо удосконалювати читацькі навички читання двоскладових та трискладових слів. Починай будь ласка!

ДВОСКЛАДОВІ СЛОВА З ВІДКРИТИМИ СКЛАДАМИ

Групи слів

Мовленнєвий матеріал

Слова зі звуками, які легко вимовляються

баба, баня, бики, ваги, вата, вії, вода, вухо, губа, губи, гума, ґава, дама, дата, диня, дитя, діти, доня, дуби, дуга, кава, кафе, кеди, кити, ківі, кіно, коні, коти, кутя, купа, маки, мапа, мама, меню, муха, м'ята, небо, нога, нота, няня, око, піна, поні, пума, тато, фата, фея, фото, хата, Яга, яма.

Слова, в яких зустрічаються звуки [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ц']

ваза, вуса, гуси, зима, зуби, каса, коза, коса, лоза, м'ясо, оса, піца, сани, сини, сито, сіно,  сова, софа, таця, ціна.

Слова, в яких присутні звуки

[ш], [ж], [ч], [щ]

вежа, дача, жаба, жабо, жито, їжа, каша, кущі, лижі, мечі, миша, ножі, очі, паща, шафа, шахи, шило, шина, шия, шуба, щока, щука.

Слова, в яких зустрічаються звуки [л], [л']

вила, ґуля, коло, куля, лава, лаки, лама, лапа, леви, липа, ліки, літо, лото, лупа, люди, маля, мило, поле, поло, теля, тіло, філе.

Слова, в яких зустрічаються звуки з різних груп

желе, лезо, лоша, сало, село, чоло, шило.

 

ТРИСКЛАДОВІ СЛОВА З ВІДКРИТИМИ СКЛАДАМИ

Групи слів

Мовленнєвий матеріал

Слова зі звуками, які легко вимовляються

банани, батони, бідони, букети, бутони, вагони, віники, водії, гадюка, гамаки, гієна, дивани, дикуни, дитина, доміно, кабани, кабіна, кавуни, какаду, какао, канапа, каюта, кімоно, комахи, комета, копито, котики, кубики, монета, онука, павуки, пакети, панама, папуга, повіки, погони, помада, фініки, хатина, худоба, юнаки, ягоди.

Слова, в яких зустрічаються звуки [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ц']

бабуся, бізони, бузина, газета, газони, гусеня, заводи, касета, китиця, козаки, козеня, лисеня, матуся, медуза, мімоза, музика, осика, осока, пасіка, собака, сомики, Софія, соуси, сивина, фазани, цигани, цукати, цуценя.

Слова, в яких присутні звуки

[ш], [ж], [ч], [щ]

афіша, жабеня, їжаки, каченя, кишеня, кошеня, машина, мишеня, ножики, овочі, ожина, павичі, печиво, піжама, пожежа,  пугачі, читачі, чоботи, щетина.

Слова, в яких зустрічаються звуки [л], [л']

акула, алое, білуга, болото, булава, віяло, вулики, голова, голуби, долоня, долото, калина, килими, келихи, коала, кобила, коліно, колода, кулаки, лебеді, левеня, лелека, лимони, лілія, літаки, локони, лопата, лохина, людина, малина, малюки, медалі, молоко, олені, оленя, олія, очища, педалі, пілюлі, пуделі, салати, телята, тополя, тюлені, халати, ялина.

Слова, в яких зустрічаються звуки з різних груп

валіза, вулиця, жалюзі, жолуді, зозуля, золото, зошити, калоші, колесо, калюжа, ласощі, лисиця, лисеня, ліщина, лосеня, лосиця, ножиці, оселя, полиця, синиця, сідало, солома, суниця, тисяча, цибуля, шуліка, щілина.

 

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech