Виховна година       https://youtu.be/2U_kCkUTpX8

Математика 
Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них 
1.Каліграфічна хвилинка.
3250,4280,2540,1120,4290,4520,2700,
3600,1340,5200.
1)Записати числа в порядку зростання.

2) Записати числа в порядку спадання.
2.Гра Математична розминка
Скільки сантиметрів міститься в :
2 дм,1м8дм, 4м3дм, 70мм?
Скільки метрів міститься в : 1км,
4км218м, 3км46м, 500см.
3.Опрацювання навчального матеріалу 
1)Робота за підручником.
Повторення завдання 625 (ст 102).
Вивчити алгоритм обчислення площі
фігури за допомогою палетки.
1)Накласти палетку.
2)Порахувати кількість неповних клітин і розділити на 2.
3) Порахувати кількість повних клітин.
4)Додати кількість повних клітин і половину від кількості неповних.
Робота з геометр. матеріалом /626.
Письмове виконання завдання.

2)Обчислення виразів 624, 629, 628
(складіть вирази і знайдіть їх значення.)

3) Розв'язування задачі 631

Природознавство. Навчальний проєкт.Розмаїтя Африки.Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником.(ст.95-99)

Перегляньте відеоурок      https://youtu.be/N0VufgiOJ4E     

Відповідають  на запитання 

Що ви дізнались про рослинний світ Сахари?

Розкажіть про  оазис.
Як тварини пристосувалися до життя в Сахарі?

Що ви дізнались про вологі тропічні ліси?Розкажіть про різноманітний твариний світ тропічного лісу.Що
таке савани?

Які проблеми,пов'язані зі
збереженням природи, існують в Африці?Як люди дбають про охорону
природи?

Назвіть представників рослинного світу Африки і представників тваринного світу.

Трудове навчання.Плетіння.Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток,шнурів.

Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

Практична робота   https://youtu.be/CQS1wkz4R7s                               

Виготовлення виробів (ляльки-мотанки, закладки,сувенірів)технікою плетіння

 

 

 

 

Я у світі

Національні та державні символи України.Конституція України

Перегляньте навчальне відео   https://youtu.be/uQGQ8ALsrP8
(ст.10, ст.20, ст.67)
Опрацювати інформацію.Робота з підручником,(ст.72-75).
Робота в зошиті.Дати відповіді на запитання.
Образотворче мистецтво
Відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що
йдуть у глибину.(річка, доріжка тощо).
Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону.Практичне завдання:Морські фантазії.

Урок. Морський пейзаж - презентація з образотворчого мистецтва


Фізична культура
Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи.Різновиди ходьби, бігу

https://youtu.be/6iJaHoVGPZI

Математика
Обчислення площі фігур за допомогою
палетки.Складання й обчислення виразів.

1.Хвилинка каліграфії
Записати числа
40, 24, 32, 48, 36, 60, 80, 96, 100.
Знайти четверту частину кожного числа і записати результати.
2.Математичний диктант 
На скільки 1 кг більший за 1г?На скільки 1 кг менший за 1т? На скільки
1 дм менший за 1м?Число 20470 зменшити у 10 разів.Число 680 збільшити
100 разів.Знайти різницю чисел 1000 і 500 і збільшити ії у 10 разів.
Збільшити у 4 рази числа 18, 24, 35.Зменшити у 4 рази числа 44, 56, 88.
3.Знайти значення виразів 613 
Скласти вирази 614.
4.Задачі, пов'язані з площею прямокутника

612, 627.
5.Усні обчислення рівнянь 617.
6.Самостійне опрацювання нового матеріалу 625.Розв'язування задачі 627.

 Математика.

Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них

Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

Самостійна робота
1.Хвилинка каліграфії. Записати числа, підкреслити ті, які діляться на 5 з 
остачею. 12, 15, 18,20,22,25,27,24,28,30,35.
Яка найбільша остача може бути при діленні на 5? 
2.Математичний диктант. 
Множник 8 і 2.Знайти добуток. 
Ділене 35, дільник 7.Знайти частку. 
У скільки разів 6 менше 12 ? Збільшити 60 на 80.Записати число, в 
якому 2од. 3 розряду, 6од.2 розряду, 8 од.1 розряду; 9 од. 3 розряду, 4 од. 1 розряду; 3 од.3 розряду, 5од.2 розряду. 
3.Вивчення нового матеріалу ст.101 /619
4.Усне виконання завдань 605, 609. 
5.Знайти значення виразів. ст.99. / 606. 
6.Геометр. матеріал ст.99 /607. 
7.Розв'язув. задачі. ст.99 / 608.

Основи здоров'я.
Охорона здоров'я дітей.Гуманне ставлення до людей з особливими
потребами.

Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами.
Робота в зошиті.

Допиши речення, як допомогти людям з обмеженими можливостями.Позначь правильну дію в зазначеній ситуації.Дайте відповідь на запитання.

Російська мова. Род имён существительных.Изменение имён существительных по числам

Словарны́й диктант.

Записать слова из упр.106,дописать словарные слова из рамочек.Составить с каждым словосочетания(с прилагательным) и с одним придумать и записать предложениеСделать зву́ковой анализ слова.Выучить правило на стр. 63.Выполнить упр. 103, 104, 105.
Музичне мистецтво.
Пісні народів світу.Зі в'юном я ходжу.Со вьюном я хожу.Рос. народна
пісня.(повторення).    https://youtu.be/xLFvE-EfwVs              

 

 

Friday, the twenty-second of January

Classwork

 • What is the weather like today?
 • What season is it?
 • What day is it today?
 • Write down the new words into your vocabulary

nature |ˈneɪtʃə| природа

earth |ɜːθ| земля

smell |smel| пахнути

mountain |ˈmaʊntɪn| гора

valley |ˈvælɪ| долина

sea |siː| море

ocean |ˈəʊʃ(ə)n| океан

desert |ˈdezət| пустеля

forest |ˈfɒrɪst| ліс

butterfly|ˈbʌtəflaɪ| метелик

take care |teɪk keə| піклуватись

 • Read ex. 3, p.57 - 58, translate orally

Дистанційний урок інформатики для 4 класу

Тема: "Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.

" 1. Національна бібліотека України для дітей - http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=1

2. Веб-словничок в картинках - https://learningapps.org/watch?v=p9k1...

3. Бібліотека для дітей - http://www.chl.kiev.ua/elibrary/Book/...

4. Мега Знайка - http://www.megaznaika.com.ua/

Додаткові сайти: Казкар - http://kazkar.info/

Читанка - http://chytanka.com.ua/

Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdofree.com/

Гра "Розшифруй слово" - http://chobd.ck.ua/index.php/ihrovyi-

 НАША ЗАДАЧА

 • навчальна: навчити надавати доступ однокласникам/однокласницям до власних навчальних матеріалів за електронною адресою;;
 • розвивальна: розвивати уважність, пам’ять, мовлення, логічне мислення, навички самостійної роботи на комп’ютері;
 • виховна: виховувати самостійність та відповідальність, працелюбність, акуратністьу роботі.

Мотивація пізнавальної діяльності.

— Більшість веб-порталів і спеціальні сайти електронної пошти надають користувачам безкоштовні послуги зі створення та використання електронної поштової скриньки. Доступ до такої поштової скриньки користувач може отримати з будь якого комп’ютера, що має підключення до Інтернету, використовуючи браузер.

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

Відео до уроку

Фізкультхвилинка

Ми писали, ми трудились, наші ручки вже стомились.

А щоб гарно написати, треба пальці розім’яти.

Руки кілька раз тряхнемо і писати знов почнемо.

Відпочивши, дружно враз приступив до праці клас!

Засвоєння нових знань, формування вмінь

 

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

2)Інструктаж учителя.

3) Вправи для очей.

Нумо, хлопці і дівчата, всі сідайте, будем грати.

Очима намалюйте «5», — ось так розпочали ми грать.

Очима намалюйте «8», щоб очі відпочили зовсім.

І наостанок намалюйте коло, щоб ваші очі були вже здорові!

Математика     Тема:Вимірювання площі.

1.Каліграфічна хвилинка-81
2. Математичний  диктант: 
Число 9 збільш.на 600 і рез.-тат поділити на 3.
Суму чисел 90 і 70 збільшити в 10 разів.
Число 2 помножити на 360 і рез.-тат зменшити на 500.
На скільки 9т більше, ніж 9кг., 
10м більше, ніж 10 см.
3.Завдання для опитування.
Як знайти відстань, якщо відомі час і швидкість?
Як знайти час, якщо відомі відстань і швидкість?
Як знайти швидкість, якщо відомі відстань і час? 
Як знайти периметр прямокутника? 
Як знайти площу прямокутника?3.Вивчення нового матеріалу. 
Пояснення за вправою 602, 604 та малюнком у підручнику. 
4.Знайти значення виразів 599. 
5.Розв'язув. рівняння 598. 
6.Геометр. матеріал. 600. 
7Розв'язув. задачі 601.
Природознавство
Особливості природи материків Землі.Афріка.
Вивчення нового матеріалу.
Перегляньте відеоурок  https://youtu.be/gLntdnMZRxI
Робота за підручником (ст 92-99).
Дайте відповіді на запитання.Розповідь про материк Африка.
Що ви дізналися про пустелю Сахару? 
Розкажіть за малюнком про природні зони Африки.
Які корисні копалини добувають в Африці? Які моря і океани омивають 
береги Африки та як вони впливають на природу цього материка?Що ви дізналися про річки й озера Африки? 
Що таке Мадагаскар? 
Для закріплення знань учні робот. в зошитах на ст.41-42.
У яких півкулях розташований материк Африка?(У західній і східній 
півкулях.)Що найбільше запам'яталося?
Д.завд.Підручник ст.92-99(чит.,переказ.),зошит(ст.41-42)
Фізична  культура
Орг. вправи,  розвивальні вправи.Різновиди ходьби,бігу.Подолання лазінням, перелізанням та підповзанням смуги.
Виконайте руханку   https://youtu.be/6iJaHoVGPZI
 
 
 

Tuesday, the nineteenth of January

Classwork

 • Repeat the tenses ( Present Simple, Past Simple, Present Continuous )
 • Complete the sentences ( exercise 4 c), p.54
 • Alex went to the zoo last summer.
 • Change the sentences from Present Simple to Past Simple ( ex.1, p.55 )
 • Dan walked to school yesterday.
 • He trained in the gym yesterday.
 • Complete the story in writing ( ex.2, p.55 )
 • came
 • drank

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech