Friday, the fifteenth of January

Classwork

1) Answer the questions ( Дайте відповідь на питання

- How are you?

- What season is it?

- What day is it?

2) Repeat the irregular verbs ( Повторіть неправильні дієслова )

go - went - їти. їхати

eat - ate - їсти

drink - drank - пити

3) Read and translate ex.1, p.53 ( прочитайте та усно перекладіть вправу 1, с.53 )

4) Homework

Виконайте вправу 3, с.53 - письмово

Слова, які виділені червоним треба виправити і написати правильні, з тексту ( вправа 1, с.53 )

Математика

Формула площі прямокутника
1.Усні обчислення.584, 585, 589.
2.Вивчення нового матеріалу.(правило.)
3.Матем. диктант.Написати по порядку числа від 521 до 527
Записати  6 тризначних чисел використовуючи цифри 5, 7, 6 і не повторюючи жодної з них в одному числі.
 З.більшити число 370 на 10.Зменшити число 840 на 200.
4.Знайти значення виразів 586,587
5.Розв'язування задачі 588
6.Розв'язування рівнянь 592.
 
Природознавство
Особливості природи материків Землі.Євразія.(навчальний проєкт.
1.Робота з підручником.(ст.75-91)
2.Дайте відповіді на запитання
3.Перегляньте відеоурокhttps://youtu.be/e3SDpz4SlXU
                                                         
4.Записати цікаві факти про особливості природи Євразії.
5.Гра "П'ять речень".Учні у 5 реченнях
формулюють засвоені знання про рослинний і тваринний світ Євразії
6..Виконайте проєкт з теми
Трудове навчання.
Плетіння.Способи плетіння зі стрічок,товстих ниток,шнурів
.Практична робота.Виготовлення виробів (ляльки-
мотанки,закладки.) технікою плетіння.
 Перегляньте відео            https://youtu.be/vb9FNJwVRJM
                                               
 
 

 Фізична культура

Орг. вправи,загальнорозв. вправи.Різновиди ходьби, бігу.Подолання лазінням смуги.
Виконайте руханку https://youtu.be/pcLMi59Pqhw
 
Я у світі
Украіна-незалежна, демократична,правова держава.

Читання акровірша і загадки. 

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в чужині край.

Їм красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини.

М. Чернявський

 • Тож, яке слово утворилося? (Україна)
 • Відгадайте загадку:

У світі одна – всім потрібна вона. (Батьківщина)

 • Як ви вже здогадались, тема сьогоднішнього уроку:«Україна – незалежна, демократична, правова держава».

Сьогодні про країну ми будем говорити,

Яка є найрідніша для кожного у світі.

Для нас – це Україна, це наша Батьківщина.

Здобула незалежність вона уже давно

І на Майдані взимку відстояла його –

це право бути вільною державою у світі.

 • Прочитайте вірш «Україна» і скажіть, За що автор любить Батьківщину? (За те, що тут живуть друзі та рідні, за рідну мову солов’їну, за квіти, які ростуть по селах)

Україна

На білому світі є різні країни,

А в них – і ліси, і лани…

Та тільки одна на землі Україна,

А ми – її доньки й сини.

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,

І квіти усюди ростуть…

Та тільки одну Батьківщину я маю,

Її Україною звуть.

Моя Україно, тебе я кохаю –

Тут дім мій, тут друзі живуть.

Тут мовою рідною пісня лунає

І мальви по селах цвітуть.

Валентина Новомирова

 

2. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ». 

 • Які слова спадають вам на думку, коли ви промовляєте слово Україна?  (Діти говорять: рідна, найдорожча, квітуча, прекрасна, привітна, щедра, хлібосольна.)  

Діти, а що для вас Україна? (це рідний край, де я народився, живу, де живуть і працюють мої батьки; це земля,  на якій народився видатний український поет і художник Т.Г.Шевченко; це ліси та парки, гори, ріки і степи; це вулиця, на якій я живу, школа, мої друзі; це моя родина: тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка)

Робота з картою України.

 • Подивіться уважно на карту України і пригадайте, з якими державами межує наша країна Карта Украины путешественникам в помощь!

Найблищим і найкращим сусідом для нас завжди була Росія, але найбільше болю завдає ця країна нам зараз. Наші відважні воїни, із зброєю в руках, захищають нашу незалежність на сході України. І ми повинні шанувати і поважати цих героїв патріотів сьогодення. Патріот – це людина, яка любить свою Батьківщину, йде на подвиг за неї, віддана своєму народові. Патріотизм – це почуття любові до рідної землі, прагнення зберегти її мову, культуру, готовність діяти в інтересах своєї країни та захищати її від ворогів.

Патріоти – це люди, які дуже люблять свою країну і роблять все, щоб вона розвивалася і процвітала

 Робота над темою уроку:

 • Ви вже знаєте, що живете в …(відповіді дітей). Народ, що проживає в Україні називають…(відповіді). Країна, що має свою політичну владу називається державою. Люди, які постійно проживають на території своєї держави є громадянами країни. Громадяни України мають свої права та обов’язки, які записані у Конституції України. Також у Конституції зазначено, що Україна є суверенна та незалежна держава. Це означає «вільна» країна, що має право сама обирати свій шлях розвитку. І Україна обрала його в європейському напрямку. Ми повинні вірити у те, що колись наша Україна стане розвиненою європейською країною.
 • Керує нашою державою Президент України. Він гарант додержання Конституції України та прав людини.
 • Назвіть Президента України (відповіді дітей).

Джерелом влади в Україні є народ. Народ обирає народних депутатів до Верховної ради України. Верховна рада приймає закони, а Кабінет Міністрів України забезпечує їх виконання. Для того щоб у державі був лад, громадяни повинні дотримуватися закону. Порушників закону притягують до відповідальності через суд. Суд також захищає права та свободи громадян.

 • Громадянин– людина, яка постійно живе в державі, користується правами і виконує обов’язки, установлені її законами.
 • Держава – країна з політичною владою в суспільстві.
 • Закон – головне й обов’язкове правило для всіх громадян країни.

Конституція – основний закон держави вона була прийнята 28 червня 1996 року.

Тож, незалежність  – це можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави — політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.

Україна є суверенною державою — яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.

 • Правова́ держа́ва— форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. Управовій державі всі — і державні органи, і громадяни — однаковою мірою відповідальні перед законом.
 • Демократична держава - форма держави, що ґрунтується на конституційному визнанні народу джерелом влади та реальному здійсненні народної влади через рівноправну участь громадян в управлінні загальнодержавними і місцевими справами, у контролі за державною діяльністю; виборності та змінюваності вищих органів державної влади; існуванні багатопартійності; забезпеченні прав і свобод людини й меншості відповідно до міжнародних стандартів.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла іс­торичний документ виняткового значення для долі укра­їнського народу — Акт проголошення незалежності України.

Ставши незалежною демократичною державою, Україна ввійшла у міжнародну співдружність цивілізованих країн як її повноправний член. її визнали понад 150 держав світу. Із більшістю з них встановлені дипломатичні відносини і налагоджуються економічні й культурні зв'язки.

Є важливі числа в історії нашої країни. Про них повідомлять наші статисти.

 Гра « Склади прислів’я про Україну» 

Без верби і калини                                              життя віддай.

За рідний край –                                                  немає України.

Та земля мила,                                                     як соловей без пісні.

Людина без Вітчизни,                                       за неї можна і життя віддати.

Україна – мати,                                                 немає другого Дніпра.

Немає другої Вкраїни,                                       де мати народила.

 

«Мова – душа народу»

В Україні державною мовою є українська мова

1) Із розрізнених слів складіть приказки та прислів’я про рідну землю

Рідна і в мила. земля жмені (Рідна земля і в жмені мила.)

За віддай . рідний життя край (За рідний край життя віддай.)

Людина соловей без без Батьківщини як пісні. (Людина без Батьківщини як

соловей без пісні.)

За тепліше та морем миліше. дома (За морем тепліше, та дома миліше)

Рідна мачуха земля мати чужа. а (Рідна земля мати, а чужа – мачуха.)

землі за рідної золото. Грудка дорожча (Грудка рідної землі дорожча за

золото.)

2) Відтворіть вірш із розрізнених рядків.

Солодкий дивний світ, що ми звемо життям,

В його теплі зростав і усміхавсь квіткам!

Як не любить той край, де вперше ти побачив

Де вперше став ходить і квіткою неначе

(Як не любить той край, де вперше ти побачив

Солодкий дивний світ, що ми звемо життям,

Де вперше став ходить і квіткою неначе

В його теплі зростав і усміхавсь квіткам!

Володимир Сосюра )

 
Робота в зошитах.
Образотворче мистецтво.
Зображення явищ природи, глибини простору в пейзажі.Практичне завд.
Караван у пустелі.
Перегляньте відеоурок             https://youtu.be/VuGgpCWt2vc
 
 

Математика

Одиниці площі- кв.мм,кв.см,кв.дм,кв.м,кв.км,ар(сотка)
гектар(га).
1.Усні обчислення 576
Різницю чисел 54 і 43 збільшити у 6раз
Від 200 відняти частку чисел 92 і 23.
До добутка чисел 15 і 4 додати добуток чисел 12 і 6
Від частки чисел 100 і 20 відняти частку чисел 100 і 25.

Вівчення нового матеріалу

1.Переглянути відеоурок  https://youtu.be/SmTXqURxmSI

2.Вивчити 577, 578 (переказ)
3Розв'яати задачу 581.
4Знайти значення виразів 582.
 
Фізкультура
Організаційні вправи,загальнорозвивальні вправи.
Різновиди ходьби.Різновиди бігу.
Перелізання через перешкоди, висотою до 100 см.Рухлива гра
Виконайте руханку  https://youtu.be/6iJaHoVGPZI

Тема: Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

 

«Якщо тебе немає в Інтернеті, то ти не існуєш.»

Білл Гейтс

 

Три ягідки, три вишеньки
Доспіли у садку.
Летіли три горобчики,
Поїли до смаку.
Упали вниз три кісточки,
У землю, в ямку скік!
З трьох зерняток - три паростки
З'явились через рік.
З'явилися три паростки
І виткнулись з землі.
Три живчики, три прутики,
Три вишеньки малі.
                                                         За О. Низьковською

 

Відео до уроку           (натискай)

Співпраця в Інтернеті

Співпраця в Інтернеті – процес, при якому люди разом займаються інтелектуальною, науковою або практичною діяльністю.

Загалом електронна співпраця об’єднує людей за допомогою таких інструментів як: інтернет-сайти, електронна пошта.

Співпраця в Інтернеті дозволяє людям спілкуватися в будь-який час та з будь-якого місця та обмінюватися інформацією, співпрацювати в спільних документах, вчитися разом, спільно приймати рішення та вирішувати проблеми, що з’являються.

Спільноти

Існують сайти, на які можна надсилати свої розповіді, повідомлення, задавати питання. Все це можна прочитати, обговорити, поділитися своїми враженнями, тобто знайти людей зі спільними інтересами та захопленнями. У такий спосіб навколо сайта формується інтернет-спільнота.

Інтернет-спільнота – група людей зі спільними інтересами, корті спілкуються за допомогою Інтернета.

Сайт TuxPaint

На сайті графічного редактора можна переглянути роботи ваших однолітків зі всього світу, а можна поділитися і власними малюнками.

 

Сайт Gcompris

На сайті можна ознайомитися з пакетом навчальних програм, що складається з різних вправ та ігор.

 

Сайт Scratch

На сайті можна ознайомитися з проектами інших дітей, прокоментувати їх, можна також додати свої.

 

Алгоритм пошуку інформації в Інтернеті

1. Виявити основні слова (або словосполучення), які характерні для тієї інформації, яку Ви шукайте. Спробуйте виявити ключові слова.

2.Двойним клацанням лівої кнопки миші по ярлику браузера, який встановлений на комп'ютері відкрити його (Наприклад, Microsoft Internet Explorer, Mozillla Firefox, Google Chrome).

3. В адресному рядку браузера впечатать з клавіатури адресу пошукача (наприклад, Яндекс.ru, google.ru, mail.ru). Ефективніше користуватися пошуковою системою google. (Приклад нижче, пошукова система google) Друкувати префікс http: // необов'язково

4. В адресному рядку пошуку впечатать з клавіатури шукане слово або словосполучення. Наприклад, "Війна і мир". Натиснути на кнопку пошуку

  або

Нижче від поля введення пошуку з'явиться адреси та посилання на знайдене інформації.

Пошукова служба виводить всю інформацію зі словосполученням "Війна і мир".

Необхідно один раз лівою кнопкою миші натиснути на вподобану посилання в списку для того, щоб відкрити знайдений матеріал.

Співпраця в Інтернеті

Google документи дають можливість завантажувати, редагувати і створювати нові текстові документи, електроні таблиці та презентації, організовувати спільний доступ до них.

Співпраця в Інтернеті

Створення нового документа

 

Співпраця в Інтернеті

Надання доступу однокласникам/однокласницям до власних навчальних матеріалів за електронною адресою

 

Співпраця в Інтернеті

Налаштування спільного доступу до документу

 

Фізхвилинка.

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька разів понахилялись.

Їжачок у вільний час

Завітав сьогодні в клас.

Будем бігати, стрибати.

Щоб нам їжачка впіймати.

Прудко їжачок втікає.

Голочками нас шпиляє.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ. 

         ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Повторення правил роботи за комп'ютером

Правила поведінки за комп’ютером.

Завдання 1

Робота з сайтом: отримання знань.

Завдання 2

 • Увійти в свій аккаунт
 • Переглянути український орнамент
 • Продовжити малювати вже свій орнамент, але за допомогою

«совместного доступу».

 

В Google малюнках намалювати український орнамент, та відкрити доступ до нього своїм однокласникам

Математика

Тема:Алгоритм письмового ділення.Закріплення навичок письмового
ділення.Розв'язування задач.
1.Кал. хвилинка.
2.Математ. диктант.550,564.
3.Знайти значення виразів 579.
4.Розв'язати . задачі 568, 580.
5.Виконати завдання 572.
Російська мова
Тема:Имя существительное как часть речи.
1Каллиграф. мин.
2.Словарная работа.Самодиктант.
Записать 10 словарн.слов.Составить и 
записать предложения с одним.Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения.
3.Выполнение упр.99,101.(с заданием)/ Упр.98.(составить предл.) 
4Упр.100(написать изложение-письменный пересказ текста.)
Основи здоров'я
Тема:Інфекційні хвороби, що набули соціального значення.
Робота в зошиті.Виконання завдання.Вивчіть вірш
Здоров'я бережіть, доки малі,
Впевнено крокуйте по землі,
Хай кожен з Вас в житті запам'ятає,
Що без здоров'я щастя не буває.
Музичне мистецтво.
Тема:Пісні народів світу.Зі в'юном я ходжу.
Рос. нар. пісня.
(розучування).https://youtu.be/fz1wqh1nnmU
 
 
 
 

Математика                 Тема:Закріплення навичок письмового ділення.Розв'язув. задач.

1.Кал. хвилинка 11.
2.Матем. диктант.567(1)
3.Знайти значення виразів.569,570.
4Розв'язув. задачи.573(по плану).
5.Д.з. 574,575.
Природознавство     Тема:Особливості природи материків Землі. 
Євразія
Перегляньте відеоуроки .   1.      https://youtu.be/bk_Qe7q9pTQ
                                                2. https://youtu.be/e3SDpz4SlXU
 
1.Робота за підручником. 
ст.75-91.Дати відповіді а запитання,переказ.
2.Відшукати цікаві факти про особливости природи Євразії.(Написати)
Для закріплення знань скласти  розповідь про росл.,тварин.
світ материків,гір,рекі,озер і головні особливості
Робота в зош.ст.39-40.

Tuesday, the twelfth of January

Classwork

1) Repeat the irregular  verbs ( orally )

їти, їхати - їсти - пити - мати

2) Translate into English ( orally )

- Я їв сендвіч вчора.

- Вона пила каву 3 години тому. ( 3 hours ago )

- Ми не ходили до школи вчора.

- Я снідала в 9 годин. ( have breakfast - снідати )

3) Read and translate exercise 1, p. 51

Під час перекладу зверніть увагу на граматичні часи ( Present Simple, Present Continuous, Past Simple )

win -won - вигравати

bring - brought - приносити

chess - шахи

competition - змагання

Домашне завдання: вправа №2, с.51 - письмово ( true - правда, false - не правда, I don't know - я не знаю )

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech