Friday, the twenty - fifth of September

1) Запишіть нові слова до словника та вивчіть

shop |ʃɒp|  крамниця

traffic |ˈtræfɪk| дорожній рух

traffic lights |laɪts| світлофор

2) Прочитайте вправу №1b, с.21, усно перекладіть. Зверніть увагу на речення в яких є WAS - WERE

3) Конструкція There is - There are   - перекладається, що десь щось знаходиться ( в теперішньому часі )

There was - there were - що десь щось знаходилось ( в минулому часі )

There is a lot of buildings in Khreshchatyk now. - На вулиці Хрещатик багато будівель.

There were a lot of buildings in Khreshchatyk in 1880. - В 1880 році на вулиці Хрещатик було багато будівель.

4) Письмово виконайте вправу №2, с.21 

I am agree \ I am disagree

Тема уроку: Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

 

На сьогоднішньому уроці ми будеме говорити про те, яким чином можна подати текстову та числову інформацію.

 

Перегляд відео до уроку «Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів»

 

В сучасному житті ми отримуємо багато інформації. Ми чуємо, бачимо, відчуваємо. Деякі краще сприймають інформацію на слух, деякі – побачивши чи прочитавши. Є випадки, коли потрібно швидко засвоїти багато інформації, або представити купу інформації іншій людині. І зробити це потрібно швидко, просто та доступно. І тут на допомогу нам приходить графіка. Інформація графічно може подаватися у вигляді:

  • Схем;
  • Діаграм;
  • Карт;
  • Планів;
  • Графіків.

Далі ми розглянемо кожен пункт більш детальніше.

Схема – спрощене зображення,викладення чогось у загальних, основних рисах. (Запитання до класу: Де використовують схеми? Де використовуєте схеми саме Ви?)

Діаграма — графічне зображення, що наочно у вигляді певних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.

Діаграми бувають таких видів: секторна, стовпчаста, лінійна, гістограма, кругова, з областями, кільцева та ін.

(Запитання до класу: Де використовують діаграми? Де використовуєте діаграми саме Ви?)

Графік – це один із видів діаграми. Це наочне зображення кількісної залежності різних явищ, процесів, тощо.

(Запитання до класу: Де використовують графіки? Де використовуєте графіки саме Ви?)

План – горизонтальний розріз або вид згори будь-якої споруди чи предмета.

(Запитання до класу: Де використовують плани? Чи зустрічалися з планами в своєму житті?)

Карта - зменшене зображення певної території земної поверхні на площині.

(Запитання до класу: Де використовують карти? Чи зустрічалися з картами в своєму житті? Навіщо їх використовувати?)

 

 

Фізкультхвилинка.

Фізкультвправи - у пошані,

Ми їх дуже любимо,

За хвилинку відпочинем

І працювати будемо.

Раз, два - руки вище, вище голова,

Три, чотири - руки тихо опустили.

П'ять, шість, сім - стати тихо всім.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз - піднялись, два - присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто ж втомився присідати,

Може вже відпочивати.

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Раз - встав весь клас.

Два, три - свою парту ти протри

Чотири, п'ять - на місце тихо сядь.

 

Робота за комп’ютером.

Інтерактивна вправа «Схеми, діаграми»

Інтерактивні вправи «Схеми, діаграми, карта»

Релаксація.

Працюючи за комп’ютером, не можна забувати про відпочинок для очей, адже вони теж втомлюються.

  • Обертати очима по колу.
  • Рухати вгору, вниз.
  • Рухати вліво, вправо.
  • Заплющити та розплющити очі

1 урок – Інформатика

  Відео-презентація до уроку.Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

Опрацювати відео до уроку.

Виконати тестові завдання  Тестування.Вписати своє призвище,ім я(6 питань за темою уроку)

Інтерактивна вправа.Можливості електронних карт

Інтерактивна вправа .Схеми, діаграми.За бажанням можна надіслати фото Viber 0982113804.Писати призвище ім я,клас

2 урок – Математика

Тема: Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Задачі на різницеве порівняння.

* Відкриваємо зошит. Відступаємо від останнього вашого запису 4 клітинки, з початку сторінки 11 клітинок. Пишемо 23 вересня під ним Класна робота

* Кал. хвилинка – письмо числа 23.

* М. д. – записати через кому числа , підкреслити ті, які діляться на 5 з остачею: 12,15,18.20,22,25,27,24,28.30.

* Обчислити - №132(усно), № 130, №131, №134,№135

*Дом завдання. Повторити таблицю множ і ділення на 4

3 урок - Укр мова

4 урок – Фіз. культура

Тема: Вправи для формування культури рухів елементами гімнастики.

https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw

 

5 урок – Літературне читання (укр)

1 урок – Літературне читання ( укр)

2 урок – Математика

Тема: Письмове ділення на двоцифрове число.. Розв’язування задач.

* Відкриваємо зошит. Відступаємо від останнього вашого запису 4 клітинки, з початку сторінки 11 клітинок. Пишемо25 вересня під ним Класна робота

* Кал. хвилинка – письмо числа 25

* М. д. – записати через кому числа від 30 до 40. Підкреслити числа, які діляться на 4.

* Розв’язати - №137, № 139, № 140, №138

*Дом завдання. Повторити таблицю множ і ділення н 6

 

3 урок – Природознавство

Тема: Добовий і річний рух Земліі.

* Підручник – стор 18-20

* Дом завд. – Підготувати розповідь про зв’язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами у природі. Використов. різні джерела інформації.

4 урок – Трудове навчання

Тема: Практична робота « Лебідь – гойдалка». Конструювання рухомих моделей з картону та паперу.

https://vseosvita.ua/library/dodatkovi-zavdanna-no2-do-urok-6-konstruuvanna-ruhomih-modelej-z-kartonu-ta-paperu-lebid-gojdalka-79451.html

1 урок – Фіз. культура

Тема: Орг вправи. ЗРВ. Положення тіла у просторі: упори. Рухлива гра «Виклик»

https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw

2 урок – Я у світі.

Тема: Особистісний розвиток людини упродовж життя.

* Підручник стор 11-21, опрацювати, переказ, відповісти на запитання.

3 урок – Укр мова

4 урок – Літ. читання

5 урок – Малювання

Тема: Поглиблення знань про колір, як засіб виразності живопису. Створення засобами кольору певного за характеристиками образу.

* Творча робота

Композиція матиме назву «Мелодія осені». Працюватимемо на папері фарбами і пензликами великого чи середнього розміру. Почнемо з кольору. Уявіть колір, який повністю відображає ваш настрій. Покладіть посередині аркуша пляму цього кольору. Візьміть колір, що передає настання осені в природі. Поєднайте його з кольором вашого настрою. Утворіть відтінки кольорів для вираження вашої думки і доповніть композицію з кольорових плям. До композиції можна додати конкретні зображення: осіннє листя, квіти, парасольку, дощову хмару, крапельки дощу тощо. Успіх роботи залежить від прояву вашої фантазії, застосування в роботі знань про колір і бажання створити художній образ

 

 

Відео-презентація до уроку.Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

Опрацювати відео до уроку.

Виконати тестові завдання  Тестування.Вписати своє призвище,ім я(6 питань за темою уроку)

Інтерактивна вправа.Можливості електронних карт

Інтерактивна вправа .Схеми, діаграми.За бажанням можна надіслати фото Viber 0982113804.Писати призвище ім я,клас

1 урок – Основи здоров’я

Тема: Показники розвитку дитини. Практ робота «Визначення рівня фізичного розвитку»

* Повторити чинники, що сприяють гармонійному фізичному розвитку.

*Д/з –відповісти на питання:

- що таке безпека, небезпека та безпека жит –ті людини?

- які чинники впливу на здоров’я?

- які складові здоров’я?

 

2 урок – Математика

Тема: Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь.

* Відкриваємо зошит. Відступаємо від останнього вашого запису 4 клітинки, з початку сторінки 11 клітинок. Пишемо 22 вересня під ним Класна робота

* Кал. хвилинка – письмо числа 22

* М. д. – записати через кому ряд чисел, що становлять 1/3 від 30, 42,600,60,270,300

* Розв’язати - №120,121,122(усно),№123 (вивчити алгоритм ділення)

* Розв’язати рівняння - №126

* Розв’язати- №124,128

* Розв’язати задачі - № 125 , № 129

*Дом завдання. Повторити табл множ і діл на 8

 

3 урок – Музичне мистецтво.

Тема: Троїсті музики. К.Стеценко, опера «Лисичка, котик і півник». М. Лисенко – пісня Вовчика, пісня Лисички.

* Подивиться та послухайте https://www.youtube.com/watch?v=yjj9yF39Pbk

https://www.youtube.com/watch?v=8VQ27Xv3aOo

 

4 урок – Рос мова

Тема: Типы текстов. Повторение изученного о тексте.

* Отступаем 2 рабочих строки, пишем Двадать второе сентября   Классная работа

*Кал минписьмо буквы Лл

* Упр 26, 27, 29

*Дом задание - повторить правило Что такое текст

 

5 урок – Англ мова

 Tuesday, the twenty - second of September

1) Read

or - horse, stork, pork, fort, fork, or

2)Write down and learn the new words

deep |diːp|  глибокий

shallow |ˈʃæləʊ| мілкий, поверховий

narrow |ˈnærəʊ| вузький 

castle |ˈkɑːs(ə)l|  замок

3) Перепешіть у зошит та вивчіть

I, he, she, it - was ( був, була, було )

you, we, they - were ( був, були )

He was at home yesterday. He was not at school yesterday. Was he in Izmail yesterday?

4) Read and orally translate ex.2, p.17

1 урок – Укр мова

2 урок – Математика

Тема: Письмове множення на різницеве порівняння двох добутків.

* Відкриваємо зошит. Відступаємо від останнього вашого запису 4 клітинки, з початку сторінки 11 клітинок. Пишемо 21 вересня під ним Класна робота

* Кал. хвилинка – письмо числа 21

* М. д. – записати через кому Міри часу

- Записати числа, кожне з них збільш у 2 рази: 5,40,15,20,45,50,25,60,70.

* №112

* №114,№ 117,№118,№119

*Домашнє завдання. Повторити табл множ і діл на 9

 

3 урок – Природознавство

Тема: Теплові пояси

1. Робота з підручником – стор 19-21 читати , переказ. Відповідати на запитання

Дом завдання : Підготувати розповідь і характеристику теплових поясів, використовуючи різні джерела інформації. ПІДГОТУВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ.

 

4 урок – Фіз. культура

Тема: Орг. вправи, ЗРВ, Положення тіла у просторі: сіди. Елементи акробатики. Рухлива гра «Фігури».

·         Ходіть на прогулянки ; робіть зарядку ;  катайтеся на велосипеді , роликах, скейтах ; грайте в рухливі ігри , м'яча;  стрибайте на скакалках ...

ДБАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ ! 

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДОТРИМУВАТИСЬ КАРАНТИННИХ ВИМОГ !

 

5 урок – Літературне читання (укр)

Tuesday, the twenty - second of September

1) Read

or - horse, stork, pork, fort, fork, or

2)Write down and learn the new words

deep |diːp|  глибокий

shallow |ˈʃæləʊ| мілкий, поверховий

narrow |ˈnærəʊ| вузький 

castle |ˈkɑːs(ə)l|  замок

3) Перепешіть у зошит та вивчіть

I, he, she, it - was ( був, була, було )

you, we, they - were ( був, були )

He was at home yesterday. He was not at school yesterday. Was he in Izmail yesterday?

4) Read and orally translate ex.2, p.17

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech