Заняття 38

ТЕМА: ЧИТАННЯ ТАБЛИЦІ СКЛАДІВ

Вчитель: - Прочитай будь ласка подані таблиці складів.

 

а

я

у

ю

е

є

і

ї

Н

на

ан

ня

ян

ну

ун

ню

юн

не

ен

нє

єн

ні

ін

їн

Л

ла

ал

ля

  ял

лу

ул

лю

юл

ле

ел

лє

єл

лі

іл

їл

С

са

ас

ся

яс

су

ус

сю

юс

се

ес

сє

єс

сі

іс

їс

Р

ра

ар

ря

яр

ру

ур

рю

юр

ре

єр

рє

єр

рі

ір

їр

Т

та

ат

тя

ят

ту

ут

тю

ют

те

ет

тє

єт

ті

іт

їт

Д

да

ад

дя

яд

ду

уд

дю

юд

де

ед

дє

єд

ді

ід

їд

З

за

аз

зя
яз

зу

уз

зю

юз

зе

ез

зє

єз

зі

із

їз

Ц

ца

ац

ця
яц

цу

уц

цю

юц

це

ец

цє

єц

ці

іц

їц

Дз

дза

адз

дзя

ядз

дзу

удз

дзю

юдз

дзе

едз

дзє

єдз

дзі

ідз

їдз

 

А

О

У

И

І

Е

Я

Ю

Є

КВ

ква

кво

кву

кви

кві

кве

     

КЛ

кла

кло

клу

кли

клі

кле

кля

клю

 

КМ

кма

кмо

кму

кми

кмі

кме

     

КН

кна

кно

кни

кні

кне

кне

кня

кню

кнє

КР

кра

кро

кру

кри

крі

кре

кря

крю

 

РВ

рва

рво

рву

рви

рві

рве

     

ТВ

тва

тво

тву

тви

тві

тве

     

ТК

тка

тко

тку

тки

ткі

тке

     

ТЛ

тла

тло

тлу

тли

тлі

тле

тля

тлю

 

ТН

тна

тно

тну

тни

тні

тне

тня

тню

тнє

ТР

тра

тро

тру

три

трі

тре

тря

трю

 

ПЛ

пла

пло

плу

пли

плі

пле

пля

плю

 

ПР

пра

про

пру

при

прі

пре

пря

прю

 

ПТ

пта

пто

пту

пти

пті

пте

птя

птю

 

ПШ

пша

пшо

пшу

пши

пші

пше

     

ВГ

вга

вго

вгу

вги

вгі

вге

     

ВД

вде

вдо

вду

вди

вді

вде

вдя

вдю

 

ВЖ

вжа

вжо

вжу

вжи

вжі

вже

     

ВЛ

вла

вло

влу

вли

влі

вле

вля

влю

 

ВМ

вма

вмо

вму

вми

вмі

вме

     

ВН

вна

вно

вну

вни

вні

вне

вня

вню

внє

ВР

вра

вро

вру

ври

врі

вре

вря

врю

 

ВХ

вха

вхо

вху

вхи

вхі

вхе

     

ВЧ

вча

вчо

вчу

вчи

вчі

вче

     

ВШ

вша

вшо

вшу

вши

вші

вше

     
 

А

О

У

И

І

Е

вбр

вбра

вбро

вбру

вбри

вбрі

вбре

взд

взда

вздо

взду

взди

взді

взде

вкл.

вкла

вкло

вклу

вкли

вклі

вкле

впр

впра

впро

впру

впри

впрі

впре

всм

всма

всмо

всму

всми

всмі

всме

вст

вста

всто

встьу

всти

всті

всте

втр

втра

втро

втру

втри

втрі

втре

збр

збра

збро

збру

збри

збрі

збре

здр

здра

здро

здру

здри

здрі

здре

скл

скла

скло

склу

скли

склі

скле

скр

скра

скро

скру

скри

скрі

скре

спр

спра

спро

спрру

спри

спрі

спрое

стр

стра

стро

стру

стри

стрі

стре

шкр

шкра

шкро

шкру

шкри

шкрі

шкре

нтр

 

нтра

нтро

нтру

нтри

нтрі

нтре

 

Заняття 37

ТЕМА: ЧИТАННЯ ВІДКРИТИХ ДВОХБУКВЕНИХ СКЛАДІВ

Вчитель: - Ти вже знаєш, чим відрізняються закриті від відкритих складів.

- Прочитай будь ласка тільки відкриті двохбуквені склади.

001

Заняття 35

ТЕМА: ЧИТАННЯ ЗАКРИТИХ ДВОХБУКВЕНИХ СКЛАДІВ

Вчитель: - Чи знаєш ти, чим відрізняються закриті від відкритих складів?

Відповідь учня: -  Відкритим називається склад, що закінчується на голосний (во-да, со-ло-ма), в закритим — склад, що закінчується на приголосний (сом, сад).

Вчитель- Прочитай будь ласка тільки закриті двохбуквені склади.

001

 

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech