4.Російська мова    Тема:Домашні обов’язки. Буквосполучення ня, мя, бя, вя. Правопис слів з цими буквосполученнями. Вживання прийменників у, в, до, від. Зіставлення написання буквосполучень мя, ня, бя, вя в російській та українській мовах. Мої улюблені заняття. Буква я. Позначення буквою я звуку [а]в наголошеному складі й звуку [і]в першому ненаголошеному складі. Робота над текстом « Можу в'язати» (с.20-23)Речевая разминка. Разучивание скороговорки
Петя был мал, но мяту мял. Увидала мать, не велела мять.
Сравнительный анализ
— Произнесите данные пары слов. Сопоставьте произношение и написание слов в русском и украинском языках.
П'ять — пять, м'ята — мята, дев'ять — девять, в'янути — вянуть.
— В чём различия?
— В русском языке буквосочетания произносятся слитно. Буква я в этих сочетаниях обозначает звук [а] и указывает на мягкость согласного.
Сопоставьте произношение и написание слов в русском и украинском языках.
П'ять — пять, м'ята — мята, дев'ять — девять, в'янути — вянуть.
— В чём различия?
— В русском языке буквосочетания произносятся слитно. Буква я в этих сочетаниях обозначает звук [а] и указывает на мягкость согласного.
Работа по учебнику (с. 22-23)
— Прочитайте, правильно произносите выученные буквосочетания. Спишите. Помните о культуре письменной речи.
Беседа. Домашние обязанности
— Какую домашнюю обязанность выполняет девочка, изображённая на рисунках учебника?
— Давайте поможем ей справиться с работой.
— Дополните предложения, используя предлоги под рисунками.
• Девочка несёт цветок... (к окну, от окна).
• Она поставит вымытый цветок... (на подоконник).
• Она возьмёт цветок... (с подоконника).
• Понесёт его туда, чтобы помыть, а оттуда принесёт чистый.
— Прочитайте рассказ, который девочка подготовила о цветах. с.21

— Правильно прочитайте слова: пять, мясо, тебя, вяз, мята.
Работа с текстом "Могу вязать"
-Прочитай тест на с 23.
-Кто вязал шапку Роману?
-Что попросила внучка у бабушки?
Сопоставление слов и словосочетаний русского и украинского языков.
Спиши предложения .Поставь знаки препинания в конце предложений.

 

5.Фізична культура  . Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз¬культурної паузи.

 https://youtu.be/KE3W_TCecoQ

4.Дизайн   Робота з природнім матеріалом. Комбінування природних та штучних матеріалів.
Робота з природнім матеріалом. Сова Сон

Словникова робота: аплікація.

— Хто з вас знає, що таке аплікація?

— Ви з цим словом зустрічались, коли працювали з кольоровим папером.

Аплікація — це художня техніка, яку застосовують для створення зображень із наклеєних на основі шматочків паперу, тканини, рослинного матеріалу.

 

— У перекладі з латинської слово аплікація означає «прикладання». Здавна люди намагалися прикрасити своє житло. А як це зробити? З чого? Звісно, легше за все це було зробити з доступного матеріалу. Коли людина ще не винайшла ні тканини, ні паперу, то доступними були насіння рослин, листя, солома, тобто природний матеріал. Зібрані в суху погоду і висушені рослини та насіння є чудовим матеріалом. Скріплюють деталі клеєм або пластиліном. Горіхи та шкаралупа грецьких горіхів використовуються для виготовлення човників, хрущів, рибок, голівок казкових героїв. Із соломи виготовляють корисні речі: головні убори, побутові предмети та іграшки. Солома — це стебелини злакових хлібних рослин, що заготовлені в стадії дозрівання, коли вони набувають золотистого відтінку. Поступово людина навчилася створювати цілі картини з природ.матеріалів.

Природа дарує нам безліч різноманітних форм, які самі по собі можуть стати основою для цікавої композиції. Осіннє листя — це багатство кольорів та силуетів! Спробуйте створити з них цікаві композиції.

Вироби з природних матеріалів до свята осені

 

Проект "ПТАХИ УКРАЇНИ. СОВА". Презентація "Поробки сови з природного  матеріалу. НАТУРАЛІСТ"

5.Фізкультура      Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз¬культурної паузи.

Виконай  руханку  з м   ячем   https://youtu.be/EiirltdpC-A

 

September, 24

1) Подивіться відео та повторіть звуки та літери

https://www.youtube.com/watch?v=jFGGUPzhrnc

2) Подивіться відео та згадайте основні правила читання

https://www.youtube.com/watch?v=8rejiMU6a44

3) Прочитайте

a - ban, cat, tan, rag, tag, sag, lag, bad, fat, can, lap, had, cap

e -  fed, wet, leg, pen, net, red, men, hen, pet, bed, hem

 

4.Читання                   Тема:Тема. Добре того вчити, хто хоче все знати.
Українська народна казка «Дрізд і голуб».

Послухайте казку Дрізд і голуб

Прочитайте

Мовно-логічні завдання

- Чому голуб попросив дрозда навчити його гніздо мостити?

- Чому дрізд розгнівався на голуба?

- Як він проявив свій гнів?

- Чи навчився голуб гніздо мостити? Чому?

- Як би ви закінчили речення?

Дрізд розгнівався, бо:

а) голуб не хотів слухати;

б) голуб був розумніший за нього.

- Навчіть голуба, що треба йому зробити, щоб дрізд показав, як гніздо мостити.

Розвиток уяви та поетичного слуху

- Яку б картину ви намалювали?

- Які використали б фарби?

- Яку б музику ви написали?

- Допишіть вірш.

Голуб у гнізді… (сидів)

І весело … (воркотів).

Знаю, як гніздо … (мостити) ,

Досить, дрозде, мене … (вчити).

Розвиток мислення

- Яке з цих прислів’їв може бути заголовком до казки?

«Доброго тримайся, поганого цурайся»,

«Добре того вчити, хто хоче все знати».

«Добре в світі тому жити, хто працьовитий».

5.Мистецтво     Основні поняття: живопис, фарби (акварельні, гуашеві, акрилові, олійні)

СМ: М. Наїрашвілі «Айстри», Т. Килівник «Айстри»             

Переглянь відео Айстри

 

 

Astern | Gerhard Laukötter's Blog

 

 

Майстер-клас з малювання «Осінні зірочки - айстри. Малювання восковими  крейдою і аквареллю»

Намалюйте квіти

1.Я досліджую світ    Тема:Для чого потрібний календар (с. 40-43).

 

Презентація "Чи можна бути винахідником в наш час? Чи все вже винайдено до  нас?" 19 тиждень НУШ

 

*Переглянь відеоурок   Календар

Календар - це перелік днів року з поділом на тижні та місяці.

Переглянь відео і повтори назви місяців

Найкоротший місяць-лютий.Він триває 28 днів.Один раз на 4 роки лютий має 29 днів.Цей день додається, тому що

Земля   робить   навколо сонця за 365 днів і 6 годин.Цей додатковий день набігає за 4 роки.

Робота з підручником.С.40-43. Прочитати  матеріал, дати відповіді на запитання

Записати нове поняття у словничок і вивчити.

2.Математика          Тема:  Вирази зі змінною. Складання і розв’язування задач за малюнками і короткими записами.(с 18-19)

 Переглянь    відеоурок    Вирази зі змінною

Запишіть :22 вересня

Класна робота

Каліграф.хвилинка-22

*Математичний диктант-С.18№1(запишіть лише відповіді)

Запам' ятай!8+а,11-b-вирази зі змінною

*Розглянь і запиши в зошит розв 'язані вирази                  

  8+а,якщо а=3                                          

Якщо а=3,то 8+а=8+3=11

6+b,якщо b=7

Якщо b=7,то 6+b=6+7=13

15-b,якщо b=4 

Якщо b=4,то15-b=15-4=11

*Робота з підручником                   с.18№2 (усно)

*Вирази    С.19№7

Досліди задачу на дві діїї за  короткою умовою

Кленів — 6                              }?д.
Каштанів — ? на 4 більше

Розв’язання
1) 6 + 4 = 10 (к.)
2) 6+10=16(д.)
Відповідь: 16 дерев посадили в парку.

 *Задача С.19№8(дві дії)

Робота за підручником (с. 17-18)

*Накресли С.19№6

3.Українська мова   Тема:  Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Складання і записування речень з поданими словами С. 17-18  

-Як вимовляються слова з буквосполученнями дж, дз?

— Наведіть приклади слів із ними.

— Щоб назвати кожен звук у цих словах, про що слід пам'ятати?

Виконання вправ 1-3

Робота за змістом вірша.

— Прочитайте вірш, що подобається Ґаджикові.

— Поясніть, як розумієте значення виділених слів.

Словничок

Ґлей — загуслий сік, що виступає на стовбурах вишень, черешень, слив тощо.

Ґуля — заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару і т. ін.

Ґава — хижий птах із чорним або сірим пір'ям; те саме, що ворона.

Запиши :22 вересня 

Класна робота

Каліграфічна хвилинка-Єє

 Утворення нових слів.

Запишіть виділені слова в стовпчик. Замініть у них першу букву так, як зазначено у вірші. Які слова утворилися? (Ґлей — клей, ґуля — куля, ґава — кава.) Поясніть їхнє значення.

Запишіть утворені слова у другий стовпчик.

Прочитайте розповідь Родзинки (вправа 7).

— Визначте, яку букву пропущено в словах.

— Що ви про неї знаєте? (Буква «щ» позначає два звуки.)

·    Списування тексту.

Спишіть розповідь Родзинки.№7

Підкресліть слова з буквою щ.

·    Побудова звукової схеми слова кущ.

3) Виконання вправ 9-10.

— Перетворення на нашому уроці тривають. Щебетунчик також любить утворювати слова зі своєю улюбленою буквою. Він хоче і нас навчити це робити. Спробуймо разом з ним перетворити подані слова за зразком.

— Поміркуйте та запишіть у зошит два речення про те, що ви робите щоранку і щовечора.

4.Англійська мова

5. Читання   Тема:  Образи золотої осені: кольори, звуки, настрої.
Вірш Максима Рильського «Ми збирали з сином на землі каштани».Розгляд картини Сергія Шишка «Осінь. Голосієво».Вірш Дмитра Павличка «Небеса прозорі».

 

 Робота над чистомовкою

Ла-ла-ла, ла-ла-ла — осінь золота прийшла.

Че-че-че, че-че-че — сонце любе не пече.

Се-се-се, се-се-се — сяє барвами усе.

Ту-ту-ту, ту-ту-ту — любим осінь золоту.

  • — Назви подані літери, поміркуй. Перестав їх так, щоб утворилося знайоме тобі слово.

шігур 

якаблу

вилис 

кочдоса

Послухай вірш Ми збирали з сином на землі каштани

 

Вправа «Рибки» (мовчазне читання вірша учнями)

— Хто є персонажами вірша?
— Від імені кого ведеться розповідь?
— Де були батько і син? Чим вони займалися?
— На що задивилися батько з сином? Чим вони милувалися?
— Прочитайте виділені вислови. Поміркуйте, що вони означають.

Доберіть дії, які виконують
хмаринка
(тане),
вітер
(колише),
хмари
(пливли),
осінь
(співала),
батько із сином
(збирали, дивились)

 

Знайдіть рими до слів .Рима – співзвучність закінчень віршованих рядків.(Вивчи )
Каштани
(тане);
синь
(павутинь);
дубові
(синкові);
вишині
(пісні).

 Робота за картиною Сергія Шишка «Осінь. Голосієво» (с. 16)Стратегія «Входження в картину».
— Розгляньте репродукцію картини. Що на ній зображено?
— Яка це пора року? Чому так уважаєте? Яких кольорів більше?
— Що зобразив художник на передньому плані? На задньому?
— Якби ви раптом опинилися у цій картині, до чого б у першу чергу ви наблизилися? Чому?

Опишіть усе, що ви побачили навколо.

 «Гострий слух». Опишіть усе, що ви почули навколо.
«Гострий нюх». Опишіть запахи, аромати, які ви відчули.
 «Точний Дотик». Опишіть, до чого ви доторкнулися і що відчули при цьому.
— Який настрій створює ця картина?
— Яку назву ви б їй дали?

Робота над твором Дмитра Павличка «Небеса прозорі...» (с. 17)

Послухай вірш     Небеса прозорі 

— А от яке враження і настрій у творі іншого поета — Дмитра Павличка?
Вправа «Бджілки»: напівголосне читання вірша учнями.
— Чи сподобався вам вірш? Що-небудь здивувало, захопило?
— Який настрій цього твору? Яким вам здався вірш — сумним чи веселим? Чому?
Словникова робота.
Явір — дерево родини кленових з великим п'ятилопатевим листям; білий клен (іноді цим словом називають осокір та деякі інші тополі).
Вправа «Дощик».
«накрапає дощ» (тихо);
«дощ припускає сильніше» (голосніше);
«злива» (голосно);
«дощ слабшає» (тихіше);
«дощ припинився» (читання припиняється).

— Який день описує поет? Ранню чи пізню осінь змальовано? Обґрунтуйте свою відповідь.
— Якими порівняннями передано красу осіннього дня? Як ви їх можете пояснити?
Виразно прочитайте вірш.

 

 

 

 

 

                       

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

viddilosv

1

karag

gech